Mając na uwadze, że firma klasztornezdrowie.pl jest firmą młodą, elastyczną oraz, że dużo zawdzięcza innym podmiotom gospodarczym jak i klientom indywidualnym to zdecydowaliśmy się na pomoc innym instytucją, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

W jaki sposób i komu pomagamy:

1% zysku netto przekazywany jest regularnie co miesiąc na konto organizacji.
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne  działa przy Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej Polski 15. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0000213720. W dniu 08 lutego 2005 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

O Stowarzyszeniu:

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków na rzecz ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zdobywa środki na budowę stacjonarnego hospicjum poprzez m. in.:

  • rozprowadzanie cegiełek przy parafiach Diecezji Bielsko - Żywieckiej,
  • organizację koncertów charytatywnych w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

I najważniejsze, na co zbieramy:

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zabiega o środki na realizację budowy stacjonarnego hospicjum, przeznaczone dla terminalnie chorych oraz ich rodziny. Powierzchnia stacjonarnego hospicjum na 26 łóżek dla pacjentów wyniesie 2.440 m2, z czego 540 m2 to powierzchnia budynku istniejącego, 1900 m2 - powierzchnia nowego pawilonu. Hospicjum stacjonarne będzie nosiło imię Jana Pawła II. Szacowany koszt adaptacji i rozbudowy wyniesie 5.400.000,00 zł. 

Zachęcamy wszystkich do wspólnego działania! :)